loading

325 # Iz 66, 10. 12-14c # Skieruję do niej pokój jak rzekę