loading

110 # 1 Kor 4, 1-5 # Słudzy Chrystusa i szafarze tajemnic Bożych