loading

298 # 2 Tm 2, 22b-26 # Sługa Boży powinien być łagodny