loading

118 # 2 Tm 1, 13-14; 2, 1-3 # Strzec depozytu wiary