loading

75 # Dz 7, 55-60 # Syn Człowieczy stojący po prawicy Boga