loading

276 # 2 Tm 2, 1-13 # Trudzić się po żołniersku