loading

69 # 2 Krn 24, 18-22 # Ukamienowanie kapłana Zachariasza na dziedzińcu świątyni