loading

321 # Ez 3, 16-21 # Upomnisz ich w moim imieniu