loading

349 # Ef 4, 1-7. 11-13 # Usiłujcie zachować jedność

jest