loading

380 # Iz 49, 1-6 # Ustanowię cię światłością dla pogan