loading

194 # 1 Tm 5, 3-10 # Wdowy poświęcone Bogu