loading

197 # 1 P 4, 7b-11 # Wezwanie do bratniej miłości

jest