loading

195 # Jk 2, 14-17 # Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie