loading

322 # Dn 7, 9-10. 13-14 # Wieczne panowanie Syna Człowieczego