loading

368 # Ap 7, 2-4. 9-14 # Wielki tłum zbawionych