loading

353 # 2 Tm 3, 14-17 # Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania