loading

83 # 2 Tm 2, 8-13; 3, 10-12 # Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Jezusie Chrystusie, spotkają prześladowania