loading

285 # Rz 12, 9-16b # Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności.

jest