loading

142 # Ef 3, 8-12 # Zwiastować poganom niezgłębione bogactwa Chrystusa