loading

182 # Ap 21, 5-7 # Zwycięzca to odziedziczy

jest