loading

256 # 2 Tm 1, 1-8 # Żywa wiara Tymoteusza