loading

22 LIPCA – św. Marii Magdaleny, pierwsze czytanie