loading

29 CZERWCA – Świętych Piotra i Pawła, Msza w dzień, czytania