loading

W grudniowym numerze naszego miesięcznika artykuł umieszczony w dziale „Rok liturgiczny” rozpoczyna nowy cykl, w którym będą omawiane treści modlitw przeznaczonych na niedziele poszczególnych okresów liturgicznych. Rozpoczynamy od omówienia czterech niedziel Adwentu. Natomiast w dziale „Katecheza liturgiczna” zostały przedstawione treści zawarte w prefacjach o Najświętszej Maryi Pannie.

Oczywiście, numer obejmuje pełne teksty liturgiczne na cały miesiąc i komentarze do nich, dając w ten sposób czytelnikom możliwość przygotowania się do owocnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia, a także pogłębionego przeżywania swojej wiary.

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.