loading

W grudniowym numerze naszego miesięcznika artykuł umieszczony w dziale „Rok liturgiczny” przybliża treści formularzy mszalnych okresu Narodzenia Pańskiego. Jest to najkrótszy okres w roku liturgicznym – w najdłuższym wymiarze czasu może trwać maksymalnie niecałe trzy tygodnie, co nie zmienia faktu, ż jest on bardzo bogaty w treści. W dziale „Katecheza liturgiczna” natomiast został omówiony kult Najświętszej Maryi Panny w ciągu roku liturgicznego. Konstytucja o liturgii wskazuje ku temu cztery powody. Po pierwsze, Maryja jest Matką Syna Bożego. Po drugie, jest związana nierozerwalnym węzłem ze zbawczym dziełem swojego Syna. Po trzecie, w Maryi można dostrzec i podziwiać najwspanialszy owoc odkupienia. I po czwarte, Maryja jest obrazem Kościoła i w Niej możemy oglądać to, czym pragniemy i spodziewamy się być. Jak w każdym numerze, również i w tym, nasi czytelnicy znajdą bogaty wybór prefacji i innych tekstów z obrzędów Mszy św.

 

 

 

 
 
 

Numery archiwalne

Miesięcznik

Comments are disabled.