loading

2020.03.02 – Poniedziałek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Celem Bożych nakazów nie jest unikanie zła w naszym życiu, chociaż jest to oczywisty skutek wkroczenia na drogę świętości. Świętość bowiem to ten jedyny cel, do którego dążąc, odrzucamy grzechy przeciwko miłości bliźniego i bezinteresownie pragniemy dla niego dobra. Dlatego pierwszoplanowym wezwaniem nie jest: „nie rób tego czy tamtego”, ale „bądź święty!” Wszystkie nakazy, które Mojżesz daje ludowi, zawierają się, jak to Paweł już podkreślił, w jedynym: „Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego”. Tak odczytany tekst dzisiejszych zakazów rodzi konieczny wniosek, iż aby autentycznie miłować bliźniego i nie wyrządzać mu żadnej krzywdy, konieczna jest autentyczna miłość siebie samego, czyli… pragnienie świętości dla siebie i dla bliźnich.