loading

2020.03.13 – Piątek 2 tygodnia Wielkiego Postu

Historia, która kształtuje zręby Narodu Wybranego, historia zbawienia, cudownych ocaleń, darmo udzielanego
chleba i obrony przed silniejszymi nieprzyjaciółmi
ma swoje początki w banalnym grzechu zazdrości
i rywalizacji. Bracia nie znoszą swego brata, są zazdrośni
o miłość ich ojca. Znamienne jest podsumowanie
tej historii w dniu, kiedy przerażeni bracia rozpoznają
w urzędniku faraona swego sprzedanego przez nich
w niewolę brata. Józef mówi do nich: nie smućcie się
i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla
waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami.
Wiara Józefa czyni z jego życia zapowiedź Jezusa,
tego, który oddając się w ręce ludzi, otworzył nam
drogę do zbawienia.