loading

1 listopada – Wszystkich Świętych, uroczystość

W pierwszym dniu listopada czcimy wszystkich Świętych. Rozważamy powszechne powołanie do świętości. Przypomniał nam je Ojciec Święty Franciszek w adhortacji apostolskiej rozpoczynającej się słowami: Gaudete et exsultate [„Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12)]. Tak zaczyna się ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii, które następuje po zapowiedzi cierpień i prześladowań znoszonych dla Chrystusa. Dokument podpisał w uroczystość św. Józefa, pięć lat po inauguracji swego pontyfikatu. Dziękujemy za wielu orędowników w niebie, a zwłaszcza za św. Józefa. Jak Maryja dla kobiet, tak on dla mężczyzn może być wzorem pokornej, wytrwałej i owocnej służby. Naśladujmy te wspaniałe przykłady, by kiedyś dołączyć do uczestników wiecznej radości.

Dzisiejszą uroczystość przeżywamy w czwartek, dzień szczególnie związany z Eucharystią. Przypomina nam o tym, że z niej święci czerpali siły do kroczenia drogą błogosławieństw. Naśladujmy także ich w gorliwym i owocnym uczestnictwie w Najświętszej Ofierze.