loading

2018.08.10 – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Tradycja mówi, że św. Wawrzyniec, sprawując funkcję nadzorcy dóbr kościelnych, kiedy został poproszony o przedstawienie majątku, przyprowadził grupę ubogich wspieranych przez wspólnotę chrześcijan. „To są skarby Kościoła” – wyznał namiestnikowi Rzymu. Po tych słowach został poddany torturom. Gorliwość wiary tego wielkiego świętego doprowadziła go aż do męczeńskiej śmierci. Poznał wartość słów Ewangelii: Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Przez wstawiennictwo św. Wawrzyńca prośmy o to, abyśmy potrafili dobrze korzystać z czasu danego nam na ziemi i wytrwale dążyć do nieba.

jest