loading

2018.08.02 – czwartek 17 tygodnia zwykłego

Droga do świętości polega na podejmowaniu trudu nawrócenia każdego dnia. Nie jest naszą rolą oceniać postępy swoje lub innych, ale wytrwale poddawać się woli Bożej, odczytywanej przez zasłuchanie w słowo Boże. Bóg, który pragnie zjednoczenia z nami, wspiera nas swoją łaską w dążeniu ku dobremu. Jak słyszymy w dzisiejszym psalmie: Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu Bogu. Złóżmy w Bogu nasze troski i odsuńmy podziały, które nie pozwalają nam doświadczać jedności obiecanego już na ziemi królestwa Bożego. Z radością przystąpmy do stołu słowa i Eucharystii, przyjmując pokarm pokrzepiający na dalszą drogę.