loading

2018.08.05 – 18 niedziela w ciągu roku

Wiara w cuda to umiejętność widzenia w znakach ich głębokiego znaczenia, tej rzeczywistości, która przez nie pozwala nam się zobaczyć. Pragnienie ujrzenia cudu, aby uzyskać potwierdzenie dla swojej wiary, jest pewnego rodzaju niewiarą. Takich znaków domagają się dziś w Ewangelii słuchacze Jezusa. Oby Pan znalazł dzisiaj w nas więcej wiary, dzięki której spotkamy się z Nim prawdziwie obecnym w Chlebie Eucharystycznym. Niech On uczyni nas godnymi wiecznego zbawienia, a takimi są święci. Przyjmowanie Eucharystii to dopuszczenie do udziału w świętości Boga. Stańmy dziś przed Nim pełni wiary i pokory.

jest