loading

2018.08.06 – Przemienienie Pańskie

Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie: Kim dla mnie jest Jezus? W dzisiejszych czytaniach Bóg objawia się w osobie swojego Syna. Ojciec potwierdza boską naturę Jezusa, który, zgodnie z zapowiedzią proroka Daniela, będzie królował nad wszystkimi ludźmi przez wieki. Poznanie bóstwa Jezusa przygotowywało uczniów do trudnego doświadczenia Męki i Śmierci ich Mistrza. Dzięki poznaniu chwały, którą zajaśniał, uczniowie nie ulegli zgorszeniu krzyża. Jeżeli uznajemy Jezusa Panem i Bogiem, możemy razem z Nim przejść przez cierpienie i dostąpić przemienienia w chwale nieba. Prośmy dziś o łaskę wiary w Syna Bożego.