loading

2018.08.11 – św. Klary, dziewicy

Słysząc codziennie słowo Boże, możemy stać się na nie obojętni i przestać przyjmować je sercem. Wtedy w naszym życiu zaczyna brakować wiary, czym zasmucamy Boga i ograniczamy możliwość doświadczania cudów w naszym życiu. Bez wiary w obietnice zawarte w Piśmie Świętym nie otrzymujemy też pokrzepienia w trudnościach.
Święta Klara zachęcała w jednym z listów: „Szczęśliwy, komu dane jest uczestniczyć w świętej uczcie i całym sercem przylgnąć do Tego, którego wspaniałość podziwiają nieustannie błogosławione zastępy niebian”. Uczestnicząc w Eucharystii, prośmy Boga o łaskę przemiany serca, abyśmy chętnie przyjmowali Jego słowo i odważnie wcielali je w życie.