loading

2018.08.15 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Msza w dzień

Do czego jesteśmy zaproszeni, uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości? Liturgia słowa prowadzi nas przez apokaliptyczny opis walki duchowej, w której Kościół uczestniczy aż do czasów ponownego przyjścia Chrystusa, a św. Paweł wskazuje kierunek, do jakiego dąży lud Boży – życie w królestwie Chrystusa w wieczności. W kolekcie wypowiadamy dziś prośbę: spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Żyjąc w świadomości naszego celu i pamiętając o tymczasowości doczesnego życia, mamy troszczyć się o dobra duchowe, w czym w doskonały
sposób przewodzi nam Maryja, pierwsza, która spośród ludzi dostąpiła łaski przebywania w niebie już z ciałem chwalebnym, przemienionym. Prośmy Maryję o wstawiennictwo i odwagę do mężnego opierania się szatanowi i coraz doskonalsze życie, zgodne z wolą Bożą.