loading

2018.08.16 – czwartek 19 tygodnia w ciągu roku

Bóg, którego nazywamy Ojcem, cały czas stara się nawiązać z nami osobisty kontakt. Posługuje się przy tym słowem Bożym, napotykanymi przez nas ludźmi, sytuacjami, z którymi zmagamy się na co dzień. Czasami może się nam wydawać, że to, co nas spotyka, jest pełne sprzeczności i absurdów, ale nawet wtedy możemy zadać sobie pytanie, czy nie doświadczamy tego, aby się obudzić, aby zwrócić się sercem do naszego Ojca. Do czego Bóg nas zaprasza? Na pierwszym miejscu pragnie On upodobnienia naszego serca do serca Jezusa, Jego Syna. Dążąc do tego, w najpełniejszy sposób będziemy realizowali naszą tożsamość synów i córek Boga.

jest