loading

2018.08.18 – sobota 19 tygodnia w ciągu roku

Bóg, stwarzając nas, zapragnął dla nas życia wiecznego w szczęściu i zjednoczeniu z Nim. Zdarza nam się zapomnieć o tym, że życie doczesne nie jest celem człowieka, a śmierć nie jest karą. Nieśmiertelność tu na ziemi, gdzie złamana po grzechu pierworodnym natura niesie ze sobą konsekwencje w postaci cierpienia, byłaby dla nas tragiczna. Wybory, których dokonujemy na ziemi w ostatecznym obrachunku, są odpowiedzią na pytanie: Czy pragnę Boga, czy odwracam się od Niego, wybierając grzech? Prośmy dziś Boga o dziecięce, niewinne i bliskie Jemu serce słowami psalmu: Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.