loading

2018.08.19 – 20 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Dzisiejsza liturgia słowa kieruje nasze spojrzenie na wiarę, która przemienia naszą doczesność, kierując ją ku życiu wiecznemu. W słowach kolekty została zawarta obietnica i prośba: Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Mądrość polega na tym, abyśmy w taki sposób przeżywali naszą wiarę, aby nie marnować dni naszego życia, trwać w czujności i jednoczyć się z Jezusem, który jest jedynym, mającym moc przyprowadzić nas do Ojca w niebie.