loading

2018.08.21 – św. Piusa X, papieża, wspomnienie obowiązkowe

Papież Benedykt XVI podczas audiencji generalnej poświęconej postaci św. Piusa X, patrona dnia dzisiejszego wskazał na to, jaki przykład możemy czerpać z jego życia: „Dopiero wtedy, gdy jesteśmy rozmiłowani w Panu, będziemy w stanie poprowadzić ludzi do Boga i otworzyć ich na Jego miłosierną miłość, i w ten sposób otworzyć świat na miłosierdzie Boże”. To zadanie leży nie tylko po stronie kapłanów, ale jest powołaniem każdego chrześcijanina. Święty Pius X jako biskup odwiedził wszystkie kościoły i parafie swojej diecezji, aby poznać potrzeby duchowe i materialne powierzonych mu ludzi. Podejmijmy dziś refleksję, czy jesteśmy rozmiłowani w Bogu tak, że chętnie służymy Mu w Jego najmniejszych i ubogich.