loading

2018.08.23 – czwartek 20 tygodnia w ciągu roku

Do nieba mogą wejść tylko oczyszczeni. Ten, kto ma dłonie ubrudzone błotem, nie może sam się obmyć. Tak i my potrzebujemy zostać oczyszczeni z naszych grzechów, a dokonuje się to przez zanurzenie w ofierze Jezusa. Nasze uczestnictwo w Eucharystii, będącej uobecnieniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa jest wejściem w Jego życie. Zostajemy zaproszeni, aby umocnieni ciałem naszego Pana naśladować Go w doczesności, wprowadzając królestwo Boże. Modlimy się dziś słowami psalmu: Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Prośmy o łaskę czystego i pokornego serca, które będzie podobne do Serca Jezusa.