loading

2018.08.24 – św. Bartłomieja, apostoła

O św. Bartłomieju, patronie dzisiejszego dnia, zachowało się niewiele informacji. Znane jest pochlebne świadectwo Jezusa dane o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu (J 1, 47). Zaskoczony tymi słowami Bartłomiej czuje się przeniknięty wiedzą Jezusa. To doświadczenie tak mocno dotyka jego serca, że wykrzykuje: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! (J 1, 49) i podąża za Nim. Przez wstawiennictwo św. Bartłomieja prośmy o ufność w powierzeniu drogi swojego życia Bogu, ponieważ On pierwszy poznał nasze serce i wie, jak uczynić nas szczęśliwymi. Możemy wyrazić to słowami psalmu: Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

jest