loading

2018.08.25 – sobota 20 tygodnia w ciągu roku

Dziś nie ma już świątyni w Jerozolimie. Zburzona w 70. roku po Chrystusie nigdy nie została odbudowana. Dla nas, którzy wierzymy w to, że Jezus jest Mesjaszem, świątynia, w której przebywa Boża chwała, zmieniła znaczenie. Przez dostąpienie łaski chrztu świętego każdy z nas stał się świątynią Ducha Świętego. Stale możemy zwracać się do Boga, który mieszka w naszym wnętrzu. Nic nie może nas od Niego odłączyć. Grzech powoduje, że dużo trudniej jest nam spotykać Pana w wewnętrznej komnacie, jak określali miejsce Jego obecności w duszy hiszpańscy mistycy. Troska o czystość serca umożliwia nam trwanie w Bożej chwale.

jest