loading

2018.08.26 – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, uroczystość

Według legendy autorstwo wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej przypisuje się św. Łukaszowi. Badania nad obrazem wskazują na prawdopodobną datę powstania w VII-X wieku. Od początku swojej obecności w Częstochowie obraz zasłynął licznymi cudami jako jeden z najcenniejszych zabytków i relikwii Polski, odbierający cześć od milionów pielgrzymów każdego roku. Dzisiejsze święto zostało ustanowione w 1904 r. przez papieża św. Piusa X. W czytaniach słyszymy nawiązania do góry świątynnej. Taką rolę przypisuje się Jasnogórskiemu sanktuarium, w którym zanoszona od wieków modlitwa za Polskę upraszała potrzebne łaski.