loading

2018.08.27 – św. Moniki

Święta Monika, patronka wdów i matek, daje nam przykład ofiarnej wiary, która nie potępia i kocha nawet wtedy, gdy surowo karci i napomina. Jest przykładem matki, która poświęca swoje dziecko Bogu i ufa, że On je prowadzi. Najtrudniejsze jest to w sytuacjach, kiedy pozornie nasze modlitwy nie zostają wysłuchane. Czy jednak jesteśmy gotowi oddać naszych bliskich i przyjaciół temu, który kocha ich dużo mocniej niż my i wie, co jest dla nich najlepsze? Potrzeba nam wiary, że Bogu zależy na ich zbawieniu najbardziej. Prośmy przez wstawiennictwo św. Moniki o wolność od pragnienia kontrolowania i zmieniania życia naszych bliskich.

jest