loading

2018.08.29 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Benedykt XVI podczas jednej z audiencji generalnych związanych z dzisiejszym wspomnieniem przywołał komentarz św. Bedy: „Święty Jan za [Chrystusa] oddał swoje życie, choć nie kazano mu wyprzeć się Jezusa Chrystusa, kazano mu tylko przemilczeć prawdę”. Jest on przykładem odważnego głosiciela prawdy, napominającego i wzywającego do pokuty i nawrócenia. Od początku swojej działalności przygotowywał lud Izraela na przyjęcie Mesjasza. Ta determinacja wypływała z więzi z Bogiem. Jego poczęcie było darem od Boga, a pieśń jego ojca, Zachariasza śpiewamy w każdej Jutrzni: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił.