loading

2018.08.30 – czwartek 21 tygodnia w ciągu roku

W dzisiejszej kolekcie zawarta jest prośba: daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Jest to spojrzenie z właściwej perspektywy na przykazania, które trzeba nam miłować po to, aby znaleźć prawdziwą radość życia w królestwie Bożym wprowadzanym tu na ziemi przez pokój i miłosierdzie, i dążenie do życia z Bogiem w wieczności. Świadomość tych obietnic Boga daje nam siłę do pokonywania trudności życia w świecie, w którym jesteśmy wystawieni na pokusy szatana. Każdy dzień zbliża nas do spotkania z Bogiem, dlatego powinniśmy czuwać nad świętością naszego życia.