loading

2018.08.31 – piątek 21 tygodnia w ciągu roku

Otrzymując łaskę wiary na chrzcie, jesteśmy zaproszeni do strzeżenia jej depozytu w naszych sercach aż do śmierci. Kiedy spotykamy się z zarzutami o braku logiki w nauczaniu Kościoła o zbawieniu lub żądaniu potwierdzenia istnienia Boga cudami, musimy umieć się im przeciwstawić, stając w obronie wiary. Codzienna modlitwa i formacja, pogłębiająca rozumienie prawd wiary, to narzędzia pomocne stawić czoła takim sytuacjom. Potrzeba nam troski o świętość życia i przylgnięcia do krzyża Chrystusa, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, (…) Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.