loading

2018.09.01 – sobota 21 tygodnia w ciągu roku

Powołaniem każdego człowieka jest wzrastanie w miłości, dlatego dzisiaj prosimy, abyśmy miłowali to, co nakazujesz, i pragnęli tego, co obiecujesz. Święty Paweł napisał w Liście do Rzymian, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada nam, że zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się przez wszczepienie i trwanie w Bogu. „Dzięki Duchowi Świętemu Jego Osoba staje się żywą i wewnętrzną normą naszego postępowania”. Więc to, co Bóg nakazuje, czyni możliwe dzięki swojej łasce. A dając nam pragnienia, pokazuje horyzonty życia wiecznego, które wypełnia.