loading

2018.09.02 – 22 niedziela w ciągu roku

Jezus przestrzegał Prawa: uczęszczał do synagogi w dzień szabatu, obchodził Paschę, płacił podatek na świątynię. Kościół za czasów Apostołów stanął przed problemem: Czy konieczne jest zachowywanie tradycji Prawa, czy może Prawo tych, którzy wierzą w Chrystusa, przestało już obowiązywać? Zwolennicy zachowywania starotestamentowych zasad chcieli, aby nawracający się na wiarę chrześcijańską poganie zostali obrzezani, a doświadczenie głoszenia Ewangelii wśród pogan wskazywało na coś innego. Na Soborze Jerozolimskim Apostołowie przypomnieli o tym, że człowiek nie musi przestrzegać wszystkich przepisów rytualnych, bo został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez uczynki zgodne z Prawem.

jest