loading

2018.09.03 – św. Grzegorza Wielkiego

Patron dnia dzisiejszego – święty Grzegorz – przyjął dar mądrości Boga, który ukazał się w jego życiu przez dzieła miłości. Pod wpływem osobistych doświadczeń porzucił świecką karierę i wstąpił do benedyktynów. A kiedy został wybrany na papieża, programem jego pontyfikatu stało się zawołanie: servus servorum Dei – „sługa sług Bożych”. Upodobnił się do Chrystusa, wypełniając Jego słowa: kto między wami chciałby stać się wielkim, niech będzie waszym sługą (Mt 20, 26). W modlitwie po komunii prosimy Boga, by uczynił nas uczniami Chrystusa, abyśmy za przykładem Świętego Grzegorza szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości.

jest