loading

2018.09.04 – Wtorek 22 tygodnia w ciągu roku

Każdy człowiek staje przed doświadczeniem pokusy i przez wolną wolę daje przystęp złu lub urzeczywistnia dobro, które ma w sobie. Chrystus, podobnie jak my, doznawał kuszenia, ale nie było w Nim grzechu. On wiedział, że jest kuszony, lecz wiedział również jak pokonać pokusę. Człowiek − sam z siebie − nie rozpoznaje pokusy i równocześnie nie potrafi się jej oprzeć. Potrzeba nieustannie wypełniać się Bogiem, aby nie dać dostępu pokusie i z nią walczyć. Odrzucenie pokusy wymaga decyzji, aby oprzeć się na Bogu i dobru, które wlewa do serca.